Lékařství


Co je mikroskopické moči?

Co je mikroskopické moči?

Mikroskopické moči studium moči pod mikroskopem. To vyžaduje jen relativně levná světelným mikroskopem. Buněk a buněčné pozůstatky, bakterie, a krystaly v moči lze zjistit toto zkoumání poskytnout další vodítka klinických.

Jak se provádí mikroskopické moči?

Mikroskopické moči se provádí jednoduše nalévání vzorku moči do zkumavky a odstřeďování je (spinning, že se ve stroji) za pár minut. Horní část kapalné (supernatant) je zlikvidovat. Pevné části ponechány v dolní části zkumavky (močového sedimentu) se smíchá s ostatní kapkou moči ve zkumavce a jednu kapku je analyzován pod mikroskopem.

První, sediment se zkoumá pomocí mikroskopu v low-moc určit, co se nazývá odlitky, krystaly, dlaždicových (byt) buněk, a jiné velké objekty.

Vyšetření se pak provádí pomocí mikroskopu při vysokém výkonu, aby dále identifikovat buňky, bakterie a shluky buněk nebo trosek zvané odlitků.