Lékařství


Jaké jsou příznaky anafylaxe?

Za zmínku stojí několik obecných poznámek týkajících se funkce anafylaktických reakcí. Být vědomi, však, že tyto pokyny nejsou vždy konzistentní a spolehlivé pro konkrétní osobu.

* Závažnost reakce se liší od člověka k člověku.

* Následné reakce na stejný aktivační jsou obvykle podobné.

* Rychlejší nástup příznaků, přísnější reakce může být.

* Anamnézou alergických onemocnění (rýma, ekzém, astma) nezvyšuje riziko vzniku IgE zprostředkované anafylaxe, ale to přece sklon osoba, non-IgE zprostředkované reakce.

* Základní astma může vyústit v závažnější reakce a mohou být obtížně léčitelné.

* Riziko anafylaxe může časem klesat, pokud nejsou k dispozici žádné opakované expozice nebo reakce. Však, osoby ohrožené by měla být vždy připraven na nejhorší, a být připraveni.