Lékařství


Co způsobuje chudokrevnost?

Jakýkoli proces, který může narušit normální životnost červených krvinek může způsobit anémii. Normální délka života červených krvinek se obvykle pohybuje kolem 120 dny. Červené krvinky jsou vyráběny v kostní dřeni.

Anémie je způsobena především prostřednictvím dvou základních cest. Anémie je způsobena buď:

1. pokles v produkci červených krvinek nebo hemoglobinu, nebo

2. tím, ztráty nebo zničení krve.

Jako další společné klasifikace chudokrevnosti (nízký hemoglobin) je založeno na MCV, nebo objem jednotlivých červených krvinek.

1. Pokud MCV je nízká (méně než 80), anémie je kvalifikována jako microcytic anémie (nízký objemu buňky).

2. Pokud MCV je v normálním rozmezí (80-100), to je voláno normocytic anémie (normální buňky objem).

3. Pokud MCV je vysoká, pak to je voláno makrocytární anémie (velkobuněčný objem).

Při pohledu na každou z částí kompletní krevní obraz (CBC), zejména MCV, lékař může získat indicie jako to, co může být nejčastější příčinou anémie.