Lékařství


Co je hemoglobin?

Hemoglobin je červené barvivo, které propůjčuje známé červené barvy na červené krvinky a krevní. Funkčně, hemoglobin je klíčem chemická sloučenina, která se spojí s kyslíkem z plic a nese kyslík z plic do buněk v celém těle. Kyslík je nezbytný pro všechny buňky v těle, k výrobě energie.

Krev také transporty oxidu uhličitého, , který je odpadním produktem tohoto procesu výroby energie, Zpět na plíce, z něhož je vypouštěno do ovzduší. Přepravu oxidu uhličitého zpět do plic je také dosaženo hemoglobin. Oxidu uhličitého váže na hemoglobin je vyloženo v plicích výměnou za kyslíku je třeba dopravit do tkání těla.

Co znamená nízkou hladinu hemoglobinu průměr?

Nízké hemoglobin se nazývá anémie. Když tam je nízká hladina hemoglobinu, tam je často nízký počet červených krvinek a nízký hematokrit, příliš. Reference pohybuje se mírně liší od jednoho zdroje na druhý, ale typicky hemoglobin méně než 13.5 je abnormální u mužů méně než 12.0 u žen.