Lékařství


Aneurysma

Aneurysma je abnormální vzestup ve stěně cévy. Oni mohou tvořit v každém cévy, ale vyskytují se nejčastěji v aortě (aorty) což je hlavní céva odchodu srdce. Tyto dva typy jsou aneurysma aorty:

* Hrudní aorty (část aorty v hrudníku)
* Aneurysmatu břišní aorty

Malé aneuryzmata obecně nepředstavují žádnou hrozbu. Však, jeden je zvýšené riziko pro:

* Aterosklerotického plátu (tuku a vápenatých usazenin) formace v místě aneuryzmatu.
* Sraženina (trombus) mohou být na místě a uvolnit.
* Zvýšení aneuryzmatu, přimět to, aby tlak na další orgány, způsobující bolest.
* Rupturou aneurysmatu — protože tenčí stěny tepny na tomto místě, to je křehká a může prasknout pod tlakem. Náhlé ruptuře aneuryzma aorty mohou být život ohrožující.