Lékařství


Jaká je léčba mozkových aneurysmatu?

Léčba symptomatické aneuryzma je oprava krevních cév. Ořezové a stáčení jsou dvě možnosti léčby.

* Výstřižek: Neurochirurg může působit na mozek tím, že uřeže otevření lebky, identifikaci poškozené cévy a uvedení klipu přes aneurysma. Toto zabraňuje krev od vstupu do výdutě a způsobuje další růst nebo krevní úniku.

* Navíjení: Intervenčního radiologa může nit trubice přes tepny, jako s angiogram, identifikovat aneurysma, a naplňte ji cívek platinového drátku nebo s latexovým. Toto zabrání dalšímu krev od vstupu na aneurysma.

Obě tyto možnosti mají riziko poškození cév a způsobují větší krvácení, poškození mozkové tkáně v blízkosti, a působit na okolní krevní cévy jít do křeče; zbavují mozkové tkáně prokrvení a způsobit mozkovou příhodu.

Předchozí, během, a po operaci, pozornost je věnována ochraně mozku a jeho krevní cévy před možným dalším škodám. Vitální funkce jsou monitorovány příznaky často, a srdce monitory jsou použity se dívat na poruchy srdečního rytmu. Léky mohou být použity k prevenci krevních cév křeč, záchvat, míchání, a bolest.