Lékařství


Jaké jsou faktory, glaukom riziko?

Glaukom je často nazýván “zloděje zraku.” Je to proto,, jak již bylo zmíněno, většinou, nitrooční tlak může vytvořit a zničit zrak, aniž by docházelo viditelných příznaků. Tedy, informovanost a včasné odhalení glaukomu jsou velmi důležité, protože toto onemocnění lze úspěšně léčit, pokud diagnostikována brzy. Zatímco každý je v ohrožení pro glaukom, někteří lidé jsou na mnohem vyšší riziko, a je třeba zkontrolovat častěji jejich očního lékaře. Mezi hlavní rizikové faktory pro glaukom obsahovat následující:

* Věk nad 45 let

* Rodinná anamnéza glaukomu

* Černá rasový původ

* Cukrovka

* Historie zvýšeného nitroočního tlaku

* Krátkozrakost (vysoký stupeň krátkozrakosti), což je neschopnost vidět vzdálené objekty jasně

* Historie poškození oka

* Použití kortizonu (steroidy), buď do oka nebo systémově (ústně nebo injekčně)

* Dalekozrakost (dalekozrakost), , která je vidět vzdálenější objekty lépe než blízké (Prozíravý lidé mohou mít úzké úhly odvodnění, které předurčují k akutní [náhlý] útoky úhel-glaukom uzavření.)