Lékařství


Jaké jsou příznaky spondylolistéza?

Nejčastějším příznakem je spondylolistézou dolní části zad. To je často horší po cvičení, zejména s rozšířením bederní páteře. Mezi další příznaky patří těsnost hamstringy a snížení rozsahu pohybu v dolní části zad. U některých pacientů se může vyvinout bolest, necitlivost, brnění nebo slabost v dolních končetinách v důsledku stlačení nervů. Těžké komprese nervů může způsobit ztrátu kontroly nad funkcí střev nebo močového měchýře, nebo cauda equina syndrom.

Jaké jsou rizikové faktory pro spondylolistéza?

Rizikové faktory pro spondylolistézou patří rodině problémy se zády. Další rizikové faktory patří historii opakující se trauma nebo hyperextenze v dolní části zad nebo bederní páteře. Sportovci jako gymnasti, vzpěrači, a fotbal linemen, kteří mají velké síly působící na páteř při prodloužení, je větší riziko rozvoje isthmic spondylolistéza.