Lékařství


Jaké jsou alternativy k fundoplikace?

Přestože fundoplikace je standardní operační metoda k léčení GERD, endoskopické metody pro léčbu GERD byly vyvinuty. Endoskopie využívá endoskopy, , které jsou dlouhé ohebné trubky, které se polykají pacienty. Uvnitř jícnu lze prohlížet pomocí endoskopu a různé nástroje mohou být předány prostřednictvím kanálů endoskopu.

V jednom endoskopická metoda při léčbě GERD, nástrojem, který zní, že dodává elektrický proud do dolního svěrače jícnu. To má za následek zjizvení, které utáhne svěrač. Ve druhé metodě, švy jsou umístěny v svěrače zpřísnit svěrače.

I jiné metody byly zaměstnány experimentálně. Přestože endoskopické metody nabízejí jednodušší způsob léčení GERD než fundoplikace, existuje mnoho otázek o tom, jak efektivní, bezpečné, nebo dlouho-trvající, že jsou, a oni jsou provedeny a vyhodnoceny na omezený počet center, dokud tyto otázky byly zodpovězeny.