Lékařství


Co způsobuje antifosfolipidový syndrom?

Příčinou antifosfolipidového syndromu není zcela známá. Antifosfolipidových protilátek snížení úrovně annexinu, protein, který váže fosfolipidy a má silný sraženina-blokování (antikoagulační) činnost. Snížení hladiny annexinu V je myšlenka být možný mechanismus je základem zvýšené tendence srážení krve a sklon k ukazateli těhotenství ztráty antifosfolipidový syndrom.

Antifosfolipidových protilátek, jako antikardiolipinové, byly rovněž spojeny s snížení hladin prostacyklinu, chemická látka, která zabraňuje shluknutí spolu normální prvků srážení krve destiček.