Lékařství


Jak je separační úzkostné poruchy diagnostikováno?

Zdraví-péče odborníků, kteří mají výcvik a zkušenosti pochopení příznaky u dětí a dospívajících jsou zpravidla velmi schopna posoudit, separační úzkosti. Posouzení nejvíce často zahrnuje pediatra a dětského psychologa, dítě psychiatr, nebo jiné duševní zdraví-profesní pohovor jak dítě a jeho rodiče(s) Při posuzování oddělení úzkostné poruchy. Ty rozhovory často se konají odděleně aby každý občan svobodně mluvit. To je obzvláště důležité vzhledem k tom, jak jinak, děti a jejich rodiče si mohou prohlédnout situaci a jak těžké to může být pro děti slyšet jejich diskutovány problémy. Kromě žádostí o konkrétní příznaky úzkosti, profesionální bude pravděpodobně zkoumat, zda má dítě příznaky jiné duševní-zdravotních problémů a doporučují, aby dítě obdrží plnou fyzikální vyšetření a laboratorní práce, aby zajistily, že neexistuje žádný lékařský důvod pro problémy dítě prožívá.