Lékařství


Co je to syndrom Landau-Kleffner?

Landau-Kleffner syndrom (LKS) je porucha dětství. Hlavním rysem LKS je postupná nebo náhlá ztráta schopnosti pochopit a používat mluvený jazyk. Všechny děti s LKS mají abnormální elektrické mozkové vlny, které lze dokumentovat na elektroencefalogramu (EHS), záznam elektrické aktivity mozku. Přibližně 80 procent dětí s LKS mít jeden nebo více epileptických záchvatů, které se obvykle vyskytují v noci. Poruchy chování jako je hyperaktivita, agresivitu a deprese může také doprovázet tato porucha. LKS mohou být také nazývány infantilní získané afázie, získané afázie s epilepsií nebo afázie s poruchou křečovitý. Tento syndrom byl poprvé popsán v roce 1957 Dr. William M. Landau a Dr. Frank R. Kleffner, kdo poznal šest dětí s poruchou.