Medicin


Er asbesteksponering forårsage lungekræft?

Selv om udsættelse for asbest alene kan føre til lungekræft, risikoen stiger drastisk i rygere af cigaretter eller andre former for tobak.

* I rygere, der har været udsat for asbest, risikoen for lungekræft er fem gange så eksponerede arbejdstagere.

* Hos rygere, der ikke har været udsat for asbest, risikoen for lungekræft er elleve gange af ikke-rygere.

* I storrygere med asbesteksponering, risikoen for lungekræft er mindst 16 gange højere end for ikke eksponerede ikke-rygere.

Lungekræft i asbest-eksponerede og ikke eksponerede personer er den samme i både typen af kræft og dens tegn og symptomer. Forbindelsen mellem cigaretrygning, asbest og kræft i selve lungen gælder ikke for kræft i foring af lungerne (se malignt mesotheliom nedenfor). Diagnostik og behandling af lungekræft er et komplekst emne, og en lunge specialist skal inddrages i workup af en formodet lungekræft.