Medicin


Hvilken type asbest der anvendes i dag?

Chrysotil er den eneste form for asbest, der i øjeblikket er i produktion i dag. På trods af deres samarbejde med lungekræft, chrysotil produkter stadig anvendes i 60 industrialiserede lande og udviklingslandene, i henhold til de industri-sponsorerede Asbest Institute. Chrysotil stadig bruges i cement byggematerialer (90% af verdens produktion af chrysotil), friktionsmaterialer, pakninger, og visse plast. Selv om asbest branchen forkynder “sikkerhed” af chrysotil fibre, som nu indlejret i mindre “skøre” og “støvede” produkter, lidt om de langsigtede virkninger af de nuværende asbest produkter på grund af den lange forsinkelse til udvikling af sygdom. På trods af deres potentielle sundhedsrisici, holdbarhed og billigt af disse produkter fortsat at kunne tiltrække kommercielle applikationer. Asbestose fortsat en betydelig klinisk problem, selv efter at markante reduktioner i on-the-job være udsat for asbest. Igen, Dette skyldes den lange tid mellem eksponering og opståen af sygdom.