Medicin


Alzheimers sygdom

* Alzheimers sygdom er en hjernesygdom af ukendt årsag, som fører til demens.

* De fleste patienter med Alzheimers sygdom er overstået 65 år.

* Der er 10 klassiske advarselstegn af Alzheimers sygdom: hukommelsestab, svært ved at udføre velkendte opgaver, problemer med sproget, desorientering til tid og sted, dårlig eller faldet dom, problemer med abstrakt tænkning, forlægge ting, ændringer i humør og adfærd, ændringer i personlighed, og tab af initiativ.

* Patienter med symptomer på demens skal evalueres grundigt, før de bliver uhensigtsmæssigt eller uagtsomt mærket Alzheimers sygdom.

* Selv om der ikke er nogen kur mod Alzheimers sygdom, behandlinger er tilgængelige til at afhjælpe mange af de symptomer, der er årsag til lidelser.

* Forvaltningen af ​​Alzheimers sygdom består af medicin og ikke-medicin baserede behandlinger organiseret til at drage omsorg for patienten og familien. Behandlinger til formål at ændre de underliggende løbet af sygdommen (forsinke eller vende progression) har hidtil været stort set mislykket. Medicin som genopretter defekten, eller funktionssvigt, i den kemiske budbringere af nervecellerne har vist sig at forbedre symptomerne. Endelig, medikamenter er til rådighed, der beskæftiger sig med den psykiatriske manifestationer af Alzheimers sygdom.