Medicin


Hvad der forårsager nældefeber?

Hives er produceret af histamin og andre forbindelser, der frigives fra celler kaldes mastceller, som er en normal del af hudens. Histamin forårsager væskelækage fra den lokale blodkar, der fører til hævelse i huden.

Hives er meget almindelige. Selv om de kan være irriterende, de normalt løse på egen hånd over en periode på flere uger, og er sjældent medicinsk alvorlige. Nogle stader skyldes allergi over for sådanne ting som fødevarer, medicin, og insektstik, men det store flertal af sager ikke er allergisk, og ingen specifik årsag til dem er nogensinde fundet. Selv om patienter kan finde det frustrerende ikke at vide, hvad der har forårsaget deres bistader, manøvrer som at skifte kost, sæbe, vaskemiddel, og makeup er næsten aldrig nyttig til at undgå bistader og for de flestes vedkommende ikke er nødvendige.

Under nældefeber kan forårsage stress, men stress i sig selv ikke giver anledning til nældefeber.

I sjældne tilfælde (nogle arvelige, andre forårsaget af bistik eller medicin allergi), urticaria og angioødem er ledsaget af chok og åndedrætsbesvær. Dette kaldes anafylaksi. Ordinært nældefeber kan være udbredt og foruroligende at se på, men langt de fleste tilfælde af bistader ikke fører til livstruende komplikationer.