Medicin


Hvordan er adskillelse angst diagnosticeret?

Sundhedspersoner, der har uddannelse og erfaring forståelse symptomer hos børn og unge er som regel den mest kvalificerede til at vurdere adskillelse angst. Vurderingen oftest indebærer en børnelæge og børnepsykolog, børnepsykiater, eller andre psykiske professionel interviewer både barnet og hans eller hendes forældre(med) ved vurderingen af separationsangst lidelse. Disse interviews ofte ske separat for at tillade alle at tale frit. Dette er særligt vigtigt i lyset hvor forskelligt børn og deres forældre kan se situationen, og hvor svært det kan være for børn at høre deres problemer drøftes. Ud over at spørge om specifikke symptomer på angst, den professionelle vil sandsynligvis undersøge, om barnet har symptomer på andre mentale sundhed spørgsmål og vil anbefale, at barnet får en fuldstændig fysisk undersøgelse og lab arbejde på at sikre, at der ikke er nogen medicinsk grund til de problemer, barnet oplever.