Medicin


Hvad er årsagen til auditive behandling vanskeligheder?

Vi er ikke sikre. Menneskelig kommunikation er afhængig af at tage hensyn til komplicerede perceptuelle oplysninger fra omverdenen gennem sanserne, så som at høre, og fortolke disse oplysninger på en meningsfuld måde. Menneskelig kommunikation kræver også visse psykiske evner, såsom opmærksomhed og hukommelse. Forskere forstår stadig ikke præcis, hvordan alle disse processer arbejde og interagerer, eller hvordan de svigt i tilfælde af kommunikation lidelser. Selvom dit barn synes at “høre normalt,” han eller hun kan have vanskeligt ved at bruge disse lyde til tale og sprog.

Årsagen til APD er ofte ukendt. Hos børn, auditive behandling vanskeligheder kan være forbundet med betingelser såsom dysleksi, opmærksomhed underskud lidelse, autisme, autismespektrumforstyrrelser, specifikke sprog nedskrivninger, gennemgribende udviklingsforstyrrelse, eller forsinket udvikling. Nogle gange i denne periode har været anvendt til børn, der ikke har hørt eller sprogforstyrrelse men har udfordringer i at lære.