Medicin


Hvad er Landau-Kleffner syndrom?

Landau-Kleffner syndrom (LKS) er en barndom lidelse. Et væsentligt træk ved LKS er den gradvise eller pludselige tab af evnen til at forstå og bruge det talte sprog. Alle børn med LKS har unormale elektriske hjernebølger, der kan dokumenteres ved en elektroencefalografi (EØF), en optagelse af den elektriske aktivitet i hjernen. Ca. 80 procent af børnene med LKS har en eller flere epileptiske anfald, der normalt finder sted om natten. Adfærdsforstyrrelser såsom hyperaktivitet, aggressivitet og depression kan også ledsage denne lidelse. LKS kan også kaldes infantile erhverves afasi, erhvervet epileptisk afasi eller afasi med krampagtig lidelse. Dette syndrom blev første gang beskrevet i 1957 af Dr. William M. Landau og dr. Frank R. Kleffner, der identificeret seks børn med denne lidelse.