Φάρμακο


Μήπως ο αμίαντος προκαλεί έκθεση καρκίνου του πνεύμονα?

Παρά το γεγονός ότι η έκθεση στον αμίαντο μπορεί μόνη της να οδηγήσει σε καρκίνο του πνεύμονα, ο κίνδυνος αυξάνει δραματικά σε καπνιστές τσιγάρων ή άλλων μορφών προϊόντων καπνού.

* Σε καπνίστριες που έχουν εκτεθεί στον αμίαντο, ο κίνδυνος καρκίνου του πνεύμονα είναι πέντε φορές μεγαλύτερη από τις πραγματικές διαστάσεις των εργαζομένων.

* Σε καπνιστές που δεν έχουν εκτεθεί σε αμίαντο, ο κίνδυνος καρκίνου του πνεύμονα είναι έντεκα φορές εκείνη των μη καπνιστών.

* Σε βαρείς καπνιστές με την έκθεση στον αμίαντο, τον κίνδυνο του καρκίνου του πνεύμονα είναι τουλάχιστον 16 φορές υψηλότερο από εκείνο της εκτεθειμένης καπνίστριες.

Ο καρκίνος του πνεύμονα σε εκτεθεί και παρθένες τα άτομα είναι παρόμοια και στα δύο το είδος του καρκίνου και των σημείων και συμπτωμάτων. Η σχέση μεταξύ καπνίσματος, αμιάντου και καρκίνου του πνεύμονα ίδιο δεν ισχύει για τον καρκίνο της επένδυσης του πνεύμονα (βλ. κακόηθες μεσοθηλίωμα ενότητα παρακάτω). Διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα είναι ένα περίπλοκο θέμα και πνευμονική ειδικός θα πρέπει να συμμετέχουν στην workup που υπάρχει υποψία για καρκίνο του πνεύμονα.