Φάρμακο


Ποια είναι τα είδη των ασκίτη?

Παραδοσιακά, ασκίτης διαιρείται σε 2 τύποι; transudative ή αντιεξιδρωματική. Η ταξινόμηση αυτή βασίζεται στο ποσό των πρωτεΐνη που βρίσκεται στο υγρό.

Ένα πιο χρήσιμο σύστημα έχει αναπτυχθεί με βάση το ποσό της αλβουμίνης στο ασκιτικό υγρό σε σχέση με την λευκωματίνη ορού (λευκωματίνη μετράται στο αίμα). Αυτό ονομάζεται ορός Ασκίτης Αλβουμίνη Gradient ή Saag.

* Ασκίτη που σχετίζονται με πυλαία υπέρταση (κίρρωση, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, Budd-Chiari) είναι γενικά μεγαλύτερη από 1.1.

* Ασκίτη που προκλήθηκε από άλλους λόγους (κακοήθεις, παγκρεατίτιδα) είναι χαμηλότερη από 1.1.