Φάρμακο


Τι προκαλεί το σύνδρομο αντιφωσφολιπιδικού?

Η αιτία του αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου δεν είναι πλήρως γνωστές. Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα μειώνουν τα επίπεδα της annexin V, μια πρωτεΐνη που δεσμεύει φωσφολιπίδια και έχει ισχυρούς θρόμβος-αποκλειστές (αντιπηκτικό) δραστηριότητα. Η μείωση των επιπέδων annexin V θεωρείται ότι είναι ένας πιθανός μηχανισμός στηρίζεται η αυξημένη τάση του αίματος να πήζει και η ροπή προς την εγκυμοσύνη χαρακτηριστικό απώλεια του αντιφωσφολιπιδικού συνδρόμου.

Αντιφωσφολιπιδικά αντισώματα, όπως καρδιολιπίνης, Έχουν επίσης σχετίζεται με μειωμένα επίπεδα της προστακυκλίνης, μια χημική ουσία που εμποδίζει τη συσσώρευση μαζί της κανονικής πήξης του αίματος στοιχεία που καλούνται αιμοπετάλια.