Lääketiede


Aspergerin oireyhtymä

* Aspergerin häiriö on ominaista yksi autismin kirjoon.

* Ihmiset, joilla on Aspergerin oireyhtymä on normaalia keskimääräistä älykkyyttä, mutta yleensä on vaikeuksia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja usein kattavaa, absorboivat etujen erityisaiheet.

* Poikkeavuuksia hiuksenhieno käytetyn kielen ja tulkinnan kielen kanssa yhteisistä Aspergerin oireyhtymä, Vaikka kielellinen kehitys (kielioppi, syntaksi, jne.) on normaali.

* Vaikeusaste oireet voivat vaihdella kesken vaikuttaa yksilöiden.

* Ahdistus ja turhautuminen voi edistää häiriökäyttäytymisen tai masennusta ihmisillä, joilla on Aspergerin oireyhtymä.

* Onnistunut hoito edellyttää yleensä yksi tai useampia sosiaalisia, käyttäytymiseen, ja / tai opetuksellisia menetelmiä.

* Persoonallisuus ja kognitiiviset ominaisuudet samat kuin Aspergerin oireyhtymä etuna monet, ja monet ihmiset, joilla on Aspergerin oireyhtymä sitä mieltä, että on auttanut etukäteen työelämänsä.