Medicina


Što je za liječenje bolesti srca?

Koronarna arterijska bolest je obično tretira u multi-korak pristup, ovisno o pacijentu simptomi. Pacijenta i zdravstvenih usluga treba da rade zajedno kako bi povratak pacijenta u normalan način života.

Prevencija bolesti srca

Ključ za liječenje je prevencija. Zdravog načina života je ključ, uključujući vježbe, pravilnu prehranu, i prestanak pušenja.

Aspirin dnevno se preporučuje za smanjenje rizika za bolesti srca i treba početi s preporukama zdravstvenih usluga.

Malo alkohola (jedno piće dnevno za žene ili dva pića dnevno za muškarce) smanjuje rizik od bolesti srca u usporedbi s nondrinkers. Međutim, nije preporučljivo da se početi nondrinkers piće.

Mijenjanje faktora rizika za bolesti srca

Iako pacijenti ne mogu birati svoje obitelji i mijenjaju svoje genetske predispozicije za bolesti koronarnih arterija, ostatak faktori rizika su pod kontrolom pacijenta. Imajući krvni tlak, kolesterola i drugih lipida, i dijabetes pod kontrolom treba postati dugogodišnji cilj. Prestanak pušenja je vrlo potiče.