Medicina


Kakav azbest se koristi i danas?

Krizotila je jedini oblik azbesta koji je trenutno u proizvodnji i danas. Unatoč njihovu povezanost s karcinomom pluća, krizotila proizvodima još uvijek koristi u 60 industrijaliziranih i zemalja u razvoju, prema industriji pod pokroviteljstvom Azbest instituta. Krizotila još uvijek se koristi u proizvodnji cementa građevinskog materijala (90% svjetske proizvodnje krizotila), trenja materijala, brtve, i određene vrste plastike. Iako je azbest industriji proglašava “sigurnost” krizotila vlakana, koji su sada zaštićeni u manje “trošan” i “prašnjav” Proizvodi, malo je poznato o dugoročne učinke tekuće azbestnih proizvoda zbog dugog kašnjenja u razvoju bolesti. Usprkos svoj potencijalni zdravstveni rizici, trajnost i jeftinoća tih proizvoda i dalje privlače komercijalne svrhe. Azbestoza ostaje značajan klinički problem, čak i nakon smanjenja označena na poslu izloženost azbestu. Opet, to je zbog dugog vremenskog razdoblja između izloženosti i pojave bolesti.