Medisin


Hva er symptomene på plutselig hjertestans?

I plutselig hjertestans, hjertet slutter å slå, og blod ikke er levert til kroppen. Presentasjonen er ikke subtil. Nesten umiddelbar bevisstløshet inntreffer, og den berørte personen ikke vil være i stand til å bli vekket. Personen vil falle eller lavkonjunktur over. Ingen puls vil kunne være palpated, og det vil være noen tegn til å puste.

Hva er diagnosen for plutselig hjertestans?

Plutselig hjertestans er et uventet dødsfall i en person som ikke hadde kjent tidligere diagnose av en dødelig sykdom eller tilstand. Personen kan eller kan ikke ha hjertesykdom.

Hva er prognosen for plutselig hjertestans?

Hyppigheten av plutselig hjertestans er relatert til frekvensen av koronarsykdom. Hvis offentlige helsetiltak arbeid for å redusere risiko faktorer for hjertesykdom, risikoen for plutselig død bør reduseres også.

I den unge befolkningen, økt bevissthet om hypertrofisk kardiomyopati og hensiktsmessige screening kan redusere hyppigheten av plutselig død.