Medisin


Hva er en implanterbar kardioverterdefibrillator-defibrillator (ICD)?

En ICD er en sofistikert enhet som hovedsakelig brukes til behandling av ventrikkeltakykardi og ventrikkelflimmer, to livstruende hjerterytme. ICD overvåker kontinuerlig hjerterytmen. Når den oppdager en svært rask, unormal hjerterytme, det leverer energi til hjertemuskelen til å føre til at hjertet til å slå i en normal rytme igjen. Det er flere måter ICD kan brukes til å gjenopprette normal hjerterytme. De omfatter:

* Anti-takykardi pacing (ATP). Når hjertet slår for fort, en serie av små elektriske impulser kan bli levert til hjertemuskelen å gjenopprette en normal puls og rytme.
* Cardioversion. En lav energi sjokk kan leveres på samme tid som hjertet slår for å gjenopprette normal hjerterytme.
* Defibrillering. Når hjertet slår farlig fort eller uregelmessig, et høyere energi-sjokk kan leveres til hjertemuskelen å gjenopprette en normal rytme.
* Anti-bradykardi pacing. Mange ICDs gir back-up pacing for å hindre altfor treg av hjerterytmen.