Medisin


Hva forårsaker infertilitet hos menn?

Infertilitet hos menn er oftest forårsaket av:

* Et problem som heter varicocele (VAIR-ih-koh-Seel). Dette skjer når blodårene på en manns testikkel(med) er for store. Dette varmer testiklene. Varmen kan påvirke antallet eller formen på sædcellene.

* Bevegelse av sperm. Dette kan være forårsaket av formen på sædcellene. Noen ganger skader eller andre skader på reproduksjonssystemet blokkere sperm.

Noen ganger kan et menneske er født med de problemene som påvirker hans sperm. Andre ganger problemene begynner senere i livet på grunn av sykdom eller skade. For eksempel, cystisk fibrose fører ofte infertilitet hos menn.

Hva øker en manns risiko for infertilitet?

En mann sæd kan endres av hans generelle helse og livsstil. Enkelte ting som kan redusere helse eller antall sædceller inkluderer:

* tung alkoholbruk

* legemidler

* miljøgifter, herunder plantevernmidler og bly

* røyke sigaretter

* helseproblemer som kusma, alvorlige forhold som nyresykdom, eller hormon problemer

* legemidler

* strålebehandling og kjemoterapi for kreft

* alder