Medisin


Hva er assistert reproduksjonsteknologi (ART)?

Assistert reproduksjonsteknologi (ART) er en gruppe av ulike metoder brukes for å hjelpe infertile par. ART virker ved å fjerne egg fra en kvinnes kropp. Eggene blir så blandet med sperm å gjøre embryoer. Embryoene blir så lagt tilbake i kvinnens kropp.

Hvor ofte er assistert reproduksjonsteknologi (ART) vellykket?

Suksess varierer og avhenger av mange faktorer. Noen ting som påvirker suksessen rate av ART inkluderer:

* alder av partnerne

* Grunnen til infertilitet

* klinikk

* type ART

* Hvis egget er fersk eller frossen

* dersom fosteret er fersk eller frossen

Den amerikanske. Centers for Disease Prevention (CDC) samler suksessrate på ART for noen fruktbarhetsklinikker. Ifølge 2006 CDC rapport om ART, gjennomsnittlig andel av ART sykluser som førte til en levende fødsel var:

* 39% hos kvinner under 35

* 30% hos kvinner i alderen 35-37

* 21% hos kvinner i alderen 37-40

* 11% hos kvinner i alderen 41-42

ART kan være dyrt og tidkrevende. Men det har gjort at mange par å få barn som ellers ikke ville ha blitt unnfanget. Den vanligste komplikasjon av ART er flere fostre. Men dette er et problem som kan forebygges eller minimeres på flere forskjellige måter.