Medisin


Hjertesykdom

* Koronarsykdom er den vanligste dødsårsaken i USA. Over en million mennesker hvert år vil ha et hjerteinfarkt og 25% vil dø før de kommer til sykehuset eller i legevakta.

* Forebygging er nøkkelen til behandlingen.

* Diagnosen er ofte laget av nøye historie tatt av en helsepersonale. Noen pasienter kan ha atypiske symptomer, inkludert nesten ingen i det hele.

* Testingen strategi for å bekrefte diagnosen og planen hensiktsmessig behandling må tilpasses individuelt for hver pasient.

* Behandling avhenger av alvorlighetsgraden av sykdommen og er ofte regissert av symptomene oppleves av pasienten.