Medisin


Hvem er utsatt for perifer karsykdom?

Perifer arteriesykdom (eller perifer arteriell sykdom) er en vanlig tilstand som rammer om lag ti millioner voksne i USA. Om 5% av mennesker over fylte 50 antas å lide av perifer karsykdom. Perifer karsykdom er noe vanligere hos menn enn hos kvinner, og oftest forekommer hos eldre personer (over år 50). De kjente risikofaktorer for perifer karsykdom er de som disponerer for utvikling av aterosklerose. Risikofaktorer for perifer karsykdom omfatter:

* Høye blodverdier av det dårlige LDL kolesterol og triglyserider

* Lav blod nivåer av det gode HDL kolesterolet

* Sigarettrøyking

* Diabetes mellitus (både Type I og Type II diabetes)

* Høyt blodtrykk (hypertensjon) eller en familie historie med hypertensjon

* En familie historien av aterosklerotisk sykdom

* Kronisk nyresvikt

* Overvekt eller fedme

* Fysisk inaktivitet

I perifer karsykdom, risikofaktorer er additive, slik at en person med kombinasjon av to risikofaktorer- diabetes og røyking for eksempel – har en mer sannsynlighet for å utvikle mer alvorlig perifer karsykdom enn en person med bare én risikofaktor.