Medisin


Hva er leddgikt? Hva er årsaken til leddgikt?

Leddgikt er en felles lidelse med betennelse. En felles er et område av kroppen der to forskjellige bein møtes. En felles funksjoner for å flytte kroppsdeler tilkoblet med sine ben. Artritt betyr bokstavelig betennelse i ett eller flere ledd.

Leddgikt er ofte ledsaget av leddsmerter. Leddsmerter er referert til som artralgi.

Det finnes mange typer leddgikt (om 100 identifisert, og antallet er økende). Typene spenner fra de som er relatert til slitasje av brusk (for eksempel artrose) til de assosiert med betennelse som følge av en overaktiv immunsystem (slik som revmatoid artritt). Sammen, de mange typer leddgikt utgjør den vanligste kroniske sykdommen i USA.

Årsakene til leddgikt, avhenger av formen for leddgikt. Årsaker inkluderer skader (fører til slitasjegikt), metabolske forstyrrelser (som for eksempel gikt og pseudogout), arvelige faktorer, den direkte og indirekte effekt av infeksjoner (bakterielle og virale), og en feilsendt immunsystem med autoimmunitet (for eksempel ved revmatoid artritt og systemisk lupus erythematosus).

Leddgikt er klassifisert som en av de revmatiske sykdommer. Dette er forhold som er forskjellige individuelle sykdommer, med ulike funksjoner, behandlinger, komplikasjoner, og prognoser. De er like i at de har en tendens til å påvirke leddene, muskler, leddbånd, brusk, og sener, og mange har potensial til å påvirke andre indre områder.