Medisin


Hvordan er leddgikt diagnostisert, og hvorfor er en diagnose viktig?

Det første trinnet i diagnostisering av leddgikt er et møte mellom legen og pasienten. Legen vil vurdere historie symptomene, undersøke leddene for betennelse og misdannelse, , samt stille spørsmål om eller undersøke andre deler av kroppen for betennelse eller tegn på sykdommer som kan påvirke andre områder på kroppen. Videre, visse blod, urin, leddvæske, og / eller X-ray Forsøkene kan bestilles. Diagnosen skal være basert på mønsteret av symptomer, fordelingen av den betente ledd, og eventuelle blod og X-ray funn. Flere besøk kan være nødvendig før legen kan være sikker på diagnosen. En lege med spesialutdanning i leddgikt og beslektede sykdommer kalles en revmatolog (Se nedenfor).

Mange former for leddgikt er mer et irritasjonsmoment enn alvorlig. Imidlertid, millioner av mennesker lider hver dag med smerter og funksjonshemming fra leddgikt eller dens komplikasjoner.

Tidligere og nøyaktig diagnose kan bidra til å hindre irreversible skader og uførhet. Riktig guidet programmer for trening og hvile, medisiner, fysioterapi, og kirurgi alternativer kan idealisere langsiktige resultater for de med leddgikt.

Det bør bemerkes at både før og særlig etter at diagnosen leddgikt, kommunikasjon med behandlende lege er avgjørende for optimal helse. Dette er viktig fra standpunktet om legen, slik at han / hun kan være klar over tilfeldighetene til pasientens symptomer og deres toleranse for og aksept av behandlinger. Det er viktig sett ut fra pasientene, slik at de kan være sikre på at de har en forståelse av diagnosen og hvordan tilstanden gjør og kan påvirke dem. Det er også avgjørende for sikker bruk av medikamenter.