Medisin


Hvordan kan jeg unngå insektstikk?

Tydeligvis, den beste behandling er å unngå insekt stikk. Visse forholdsregler vil kraftig redusere sjansene for å bli stukket. Honningbier ikke er aggressive og vil vanligvis ikke svi mindre forstyrret eller skadet. De fleste av honeybee stikk er på bunnen av nakne foten mens stepping på bier. Unngå å gå barbent på plener hvor honningbier og andre stikkende insekter kan være til stede. Hornet hekker i bakken og i vegger. Forsiktighet bør brukes med uvanlige former i vegger og hauger i bakken. Hornets og veps ofte reir i buskene, i trær, og under tak. Vær forsiktig også i disse områdene og i valg av sysselsettingen krever eksponering for disse forholdene.

Lyse farger tiltrekker insekter søker nektar. Stikkende insekter blir tiltrukket av mat og sterke lukter. Unngå åpne mat i søppelskuret, dumper, og åpne rasteplasser. Ikke bruk parfyme, hårspray, og colognes. Hold kroppen dekket så mye som mulig med lyse klær. Insect midler ikke er effektive mot stikkende insekter.