Medisin


Hva er septisk artritt?

Septisk, eller infeksiøs, artritt er infeksjon av ett eller flere ledd av mikroorganismer. Normalt, leddet er smurt med en liten mengde væske som er referert til som leddvæsken eller leddvæske. Den normale leddvæske er steril og, hvis fjernet og dyrket i laboratoriet, ingen mikrober vil bli funnet. Med septisk artritt, mikrober er identifiserbare i et berørt leddvæske.

Hyppigst, septisk artritt påvirker ett felles, men noen ganger flere ledd er involvert. Leddene berørte variere noe avhengig av mikroben som forårsaker infeksjonen og disponerende risikofaktorer for den som er rammet. Septisk artritt er også kalt infeksiøs artritt.

Septisk artritt

* Septisk artritt er infeksjon av ett eller flere ledd av mikroorganismer.
* Septisk artritt kan være forårsaket av bakterier, virus, og sopp.
* Risiko for utvikling av septisk artritt inkluderer å ta immun-suppresjon legemidler, intravenøs medisiner misbruk, tidligere felles sykdom, skade eller operasjon, og underliggende medisinske sykdommer, inkludert diabetes, alkoholisme, sigdcelleanemi, revmatiske sykdommer, og immunsvikt lidelser.
* Symptomer på septisk artritt inkluderer feber, lav kroppstemperatur, samt leddsmerter, hevelse, rødhet, stivhet, og varme.
* Septisk artritt er diagnostisert ved å finne infisert leddvæske.
* Septisk artritt behandles med antibiotika og drenering av den infiserte leddvæske fra leddet.