Medisin


Hva mikrobene forårsake septisk artritt?

Septisk artritt kan være forårsaket av bakterier, virus, og sopp. De vanligste årsakene til septisk artritt er bakterier, inkludert Staphylococcus aureus og Haemophilus influenzae. I visse “høy-risiko” enkeltpersoner, andre bakterier kan føre til septisk artritt, som for eksempel E. coli og Pseudomonas spp. i intravenøse medisiner misbrukere og eldre, Neisseria gonorrhoeae i seksuelt aktive unge voksne, og Salmonella spp. i små barn eller personer med sigdcelleanemi. Andre bakterier som kan føre til septisk artritt inkluderer Mycobacterium tuberculosis og spirochete bakterien som forårsaker sykdommen Lyme.

Virus som kan føre til septisk artritt er hepatitt A, B, og C, parvovirus B19, herpes virus, HIV (AIDS-viruset), HTLV-1, adenovirus, Coxsackie virus, kusma, og Ebola. Sopp som kan føre til septisk artritt inkluderer histoplasma, coccidiomyces, og blastomyces.