Medisin


Hvordan er septisk artritt diagnostisert?

Septisk artritt er diagnostisert ved å finne infisert leddvæske. Leddvæske kan lett fjernes sterilely på kontoret, klinikk, eller sykehus med en nål og sprøyte. Væsken er analysert i et laboratorium for å avgjøre om det er en forhøyet antall hvite blodlegemer til å foreslå betennelse. En kultur av leddvæske kan identifisere den aktuelle mikrobe og bestemme dens mottakelighet for en rekke antibiotika.

X-ray studier av joint kan være nyttig for å oppdage skade av bein ved siden av felles. MR-skanning er svært følsom på å vurdere felles ødeleggelse. Blodprøver blir ofte brukt for å oppdage og overvåke betennelse. Disse testene inkluderer hvite blodceller, senkningsreaksjon, og C-reaktivt protein.