Medisin


Hva er årsaken til psoriasis artritt?

Årsaken til psoriasis artritt er foreløpig ukjent. En kombinasjon av genetiske, immune, og miljømessige faktorer er sannsynligvis involvert. Hos pasienter med psoriasis artritt som har leddgikt av ryggraden, et gen markør kalt HLA-B27 er funnet i ca 50% av tilfellene. Blood testing er nå tilgjengelig for å teste for HLA-B27 genet. Flere andre gener har også blitt funnet å være mer vanlig hos pasienter med psoriasisartritt. Visse endringer i immunforsvaret kan også være viktig i utviklingen av psoriasisartritt. For eksempel, nedgangen i antall immunceller som kalles T-hjelpeceller celler hos personer med AIDS kan spille en rolle i utvikling og progresjon av psoriasis hos disse pasientene. Betydningen av smittestoffer og andre miljøfaktorer i årsaken til psoriasis artritt blir undersøkt av forskere.

Psoriasisartritt

* Om en i 10 personer med psoriasis også utvikle betennelse i leddene (psoriasisartritt).
* Den første opptreden av hudsykdommen (psoriasis) kan skilles fra starten av felles sykdom (gikt) av år.
* Psoriasisartritt tilhører en gruppe av leddgikt forhold som forårsaker betennelse i ryggraden (spondyloarthropathies).
* Pasienter med psoriasis artritt kan utvikle betennelse i sener, brusk, øyne, lunge lining, og, sjelden, hovedpulsåren.
* Den artritt av psoriasis artritt behandles uavhengig av psoriasis, med trening, is applikasjoner, medisiner, og kirurgi.