Medisin


Hva er årsaken til reaktiv artritt?

Som nevnt, reaktiv artritt er kjente i delen som skal genetiske. Det er visse genetiske markører som er langt hyppigere hos pasienter med reaktiv artritt enn i normalbefolkningen. For eksempel, HLA-B27-genet forekommer ofte hos pasienter med reaktiv artritt. Selv hos pasienter som har den genetiske bakgrunnen som predisponerer dem til å utvikle reaktiv artritt, imidlertid, eksponering for visse infeksjoner synes å være nødvendig for å utløse utbruddet av sykdommen.

Reaktiv artritt kan oppstå etter veneriske infeksjoner. Den vanligste bakterien som har vært forbundet med dette innlegget-veneriske form for reaktiv artritt er en organisme som kalles Chlamydia trachomatis. Reaktiv artritt forekommer også etter smittsomme dysenteri, med bakterielle organismer i tarmen, som for eksempel salmonella, Shigella, Yersinia, og Campylobacter. Vanligvis, artritt utvikler man til tre uker etter utbruddet av bakteriell infeksjon.