Medisin


Hva er årsaken til revmatoid artritt?

Årsaken til revmatoid artritt er ukjent. Selv om smittestoffer som virus, bakterier, og sopp har lenge vært mistenkt, ingen har vært påvist som årsak. Årsaken til revmatoid artritt er et svært aktivt område av verden forskning. Det antas at tendensen til å utvikle revmatoid artritt kan være genetisk arvelig. Det er også mistanke om at visse infeksjoner eller faktorer i miljøet kan utløse aktiveringen av immunsystemet hos følsomme individer. Dette feilsendt immunsystemet angriper så kroppens eget vev. Dette fører til betennelse i leddene, og noen ganger i forskjellige organer i kroppen, for eksempel lungene eller øynene.

Uavhengig av eksakt utløser, Resultatet er et immunsystem som er rettet opp til fremme betennelse i leddene og av og til andre vev i kroppen. Immunceller, kalt lymfocytter, er aktivert og kjemiske budbringere (cytokiner, slik som tumor nekrose faktor / TNF, interleukin-1/IL-1, og interleukin-6/IL-6) uttrykkes i betente områder.

Miljøfaktorer synes også å spille noen rolle som årsak revmatoid artritt. For eksempel, forskere har rapportert at røyking tobakk øker risikoen for å utvikle revmatoid artritt.