Medisin


Revmatoid artritt (RA)

* Revmatoid artritt er en autoimmun sykdom som kan føre til kronisk betennelse i leddene og andre områder av kroppen.
* Revmatoid artritt kan ramme folk i alle aldre.
* Årsaken til revmatoid artritt er ikke kjent.
* Revmatoid artritt er en kronisk sykdom, preget av perioder med sykdom flares og remisjoner.
* Ved revmatoid artritt, flere ledd er vanligvis, men ikke alltid, berørt i et symmetrisk mønster.
* Kronisk betennelse i revmatoid artritt kan forårsake permanent felles ødeleggelse og deformitet.
* Skade på ledd kan oppstå tidlig og ikke korrelerer ikke med alvorlighetsgraden av symptomene.
* Det “revmatoid faktor” er et antistoff som finnes i blod 80% av personer med revmatoid artritt.
* Det finnes ingen kjent kur for revmatoid artritt.
* Behandlingen av revmatoid artritt involverer optimalt en kombinasjon av pasientopplæring, hvile og mosjon, felles beskyttelse, medisiner, og i noen tilfeller kirurgi.
* Tidlig behandling av revmatoid artritt resulterer i bedre resultater.