Medisin


Hvordan er sarkoidose diagnostisert?

Foreløpige diagnosen sarkoidose er basert på pasientens medisinske historie, rutinemessige tester, en fysisk undersøkelse, og en kiste x- ray.

Legen bekrefter diagnosen sarkoidose ved å eliminere andre sykdommer med lignende funksjoner. Disse omfatter slike granulomatøs sykdommer som berylliosis (en sykdom som skyldes eksponering for beryllium metall), tuberkulose, bonden lungesykdom (overfølsomhet lungebetennelse), soppinfeksjoner, revmatoid artritt, revmatisk feber, og kreft i lymfeknutene (lymfom).

Sarkoidose

* Sarkoidose er en sykdom som forårsaker betennelse i kroppsvev.
* Årsaken til sarkoidose er ikke kjent.
* Sarkoidose påvirker vanligvis lungene og huden.
* Diagnose er foreslått av pasientens medisinske historie, rutinemessige tester, en fysisk undersøkelse, og en kiste x- ray.
* Mange pasienter med sarkoidose krever ingen behandling.
* For mer alvorlig sykdom, kortison-relaterte medisiner brukes. Andre behandlinger anses, som ovenfor, avhengig av hvilke områder av kroppen påvirkes og i hvilken grad.