Medisin


Hva er Sjøgrens syndrom?

Sjøgrens syndrom er en autoimmun sykdom karakterisert ved tørre i munnen og øynene. Autoimmune sykdommer har den unormale produksjonen av ekstra antistoffer i blodet som er rettet mot ulike vev i kroppen. Dette bestemte autoimmune sykdommen har betennelse i kjertler i kroppen som er ansvarlig for å produsere tårer og spytt. Betennelse i kjertler som produserer tårer (lacrimal kjertler) fører til redusert vannproduksjon for tårer og tørre øyne. Betennelse i kjertler som produserer spytt i munnen (spyttkjertler, herunder parotid kjertler) fører til tørr munn og tørre lepper.

Sjøgrens syndrom med kjertel betennelse (resulterende tørre øyne og munn, etc.) som ikke er tilknyttet en annen bindevevssykdom blir omtalt som primær Sjøgrens syndrom. Sjøgrens syndrom som også er forbundet med en bindevevssykdom, slik som revmatoid artritt, systemisk lupus erythematosus, eller sklerodermi, omtales som sekundær Sjøgrens syndrom.