Medisin


Hva forårsaker Sjøgrens syndrom?

Mens den eksakte årsaken til Sjøgrens syndrom ikke er kjent, Det er en økende vitenskapelig støtte for genetiske (arvet) faktorer. Den genetiske bakgrunnen til Sjøgrens syndrom pasienter er et aktivt forskningsområde. Sykdommen er ofte funnet i andre familiemedlemmer. Det er også funnet mer vanlig i familier som har medlemmer med andre autoimmune sykdommer, slik som systemisk lupus erythematosus, autoimmun thyroid sykdom, type I diabetes, etc.. Om 90% av pasienter med Sjøgrens syndrom er kvinner.

Sjøgrens syndrom

* Sjøgrens syndrom er en autoimmun sykdom.
* Sjøgrens syndrom innebærer betennelse i kjertler og annet vev i kroppen.
* Om 90% av Sjögrens syndrom pasienter er kvinner.
* Sjøgrens syndrom kan kompliseres av infeksjoner i øynene, luftveier, og munn.
* Sjøgrens syndrom er vanligvis assosiert med antistoffer mot en rekke av kroppens vev (autoantistoffer).
* Diagnose av Sjøgrens syndrom kan bli hjulpet av en spytt-kjertel biopsi.
* Behandling av pasienter med Sjøgrens syndrom er rettet mot bestemte områder av kroppen som er involvert og komplikasjoner, som infeksjon.