Medisin


Hva er lupus? Hva er de typene lupus?

Lupus er en autoimmun sykdom karakterisert ved akutt og kronisk betennelse i ulike vev i kroppen. Autoimmune sykdommer er sykdommer som oppstår når kroppens vev blir angrepet av sitt eget immunsystem. Immunsystemet er et komplekst system i kroppen som er utformet for å bekjempe smittsomme sykdommer, som bakterier og andre utenlandske mikrobene. En av måtene som immunsystemet bekjemper infeksjoner er ved å produsere antistoffer som binder seg til mikrobene. Personer med lupus unormale antistoffer i blodet som målet vev i sin egen kropp fremfor utenlandske smittestoff. Fordi antistoffer og tilhørende celler på inflammasjon kan påvirke vev overalt i kroppen, lupus har potensial til å påvirke en rekke områder. Noen ganger lupus kan forårsake sykdom i huden, hjerte, lungene, nyrer, leddene, og / eller nervesystemet. Når bare huden er involvert, tilstanden kalles lupus dermatitt eller kutan lupus erythematosus. En form for lupus dermatitt som kan isoleres til huden, uten indre sykdom, kalles discoid lupus. Når indre organer er involvert, tilstanden kalles systemisk lupus erythematosus (SLE).

Både discoid og systemisk lupus er vanligere hos kvinner enn menn (omtrent åtte ganger mer vanlig). Sykdommen kan ramme alle aldre, men oftest starter fra 20-45 år. Statistikk viser at lupus er noe hyppigere i afrikanske amerikanere og folk med kinesisk og japansk avstamning.