Medisin


Hvordan Fortsatt sykdom diagnostisert?

Fortsatt sykdom er diagnostisert utelukkende på grunnlag av typiske kliniske trekk ved sykdommen. Disse funksjonene inkluderer høy intermitterende feber, leddbetennelse og smerter, muskelsmerter, svak laks-farget hud utslett, hevelse av lymfekjertler eller forstørrelse av milten og leveren, og betennelse rundt hjertet (perikarditt) eller lungene (pleuritt). Vedvarende artritt (leddgikt varer i minst seks uker) er nødvendig å foreta en fast diagnosen Still sykdom. Andre sykdommer (spesielt infeksjoner, kreft, og andre typer leddgikt) er utelukket.

Mange pasienter med Still sykdom utvikler markert forhøyet hvite blodlegemer, som om de har en alvorlig infeksjon, men ingen infeksjon er funnet. Lavt antall røde blodceller (anemi) og forhøyet blodprøver for betennelse (som senkning og C-reaktivt protein) er vanlige. Imidlertid, den klassiske blodprøver for revmatoid artritt (revmatoid faktor) og systemisk lupus erythematosus (antinukleære antistoffer) er vanligvis negative.