Medisin


Fortsatt's Disease Kort sammendrag

* Fortsatt sykdom presenterer med høy skyter feber.
* Fortsatt sykdom er vanligvis assosiert med utslett uten kløe.
* Likevel er sykdommen fører alltid leddbetennelse (gikt).
* Årsaken til Still sykdom er ikke kjent.
* Fortsatt sykdom kan være assosiert med betennelse i indre organer.
* Fortsatt sykdom er diagnostisert av de karakteristiske kliniske funksjoner. Disse funksjonene inkluderer høy intermitterende feber; leddbetennelse og smerter, muskelsmerter, svak laks-farget hud utslett, hevelse av lymfekjertler eller forstørrelse av milten og leveren, og betennelse i lungene (pleuritt) eller rundt hjertet (perikarditt).
* Classic blodprøver for revmatiske sykdommer er negative.
* Behandling er rettet mot de enkelte områdene av betennelse.