Medisin


Hva er en hudtest for allergikere?

Dette er en test gjort på huden for å identifisere allergi stoffet (allergenet) det er det utløse en allergisk reaksjon.

Hvordan er en allergi hud test gjort?

En liten mengde av den mistenkte allergi-provoking substans (allergenet) plasseres på huden. Huden blir deretter forsiktig skrapte gjennom liten dråpe med en spesiell steril nål. En allergi hud test er også kalt en ripe test.

Hva er en positiv hudtest?

Hvis huden reddens og, enda viktigere, hvis den svulmer, Deretter testen leses som positivt og allergi for at stoffet er sannsynlig.

Kan du gi et eksempel på en hudtest?

Hvis en bestemt matvareallergi er mistanke, en hudtest bruker en fortynnet utdrag av den mistenkte maten. En liten dråpe av denne spesielle flytende ekstrakt er plassert på huden av underarmen eller rygg. Denne underliggende hud er forsiktig skrapte gjennom liten dråpe med en spesiell steril nål. Hvis huden reddens og, enda viktigere, hvis den svulmer, Deretter testen leses som positivt. Hvis det ikke er noen reaksjon, Det blir lest som negativ.

Hvis huden testen er positiv, Det innebærer at pasienten har en type antistoffer (IgE antistoffer) på spesialiserte celler i huden som frigjør histamin forårsaker rødhet og kløe. (Disse cellene kalles mastceller og IgE antistoffer bundet til dem er spesifikke for maten blir testet.)