Medisin


Hva er fordelene ved hudtest?

Skin tester er rask, enkle, og relativt trygge. De kan være svært nyttig i spesielt identifisere årsaker til allergi.

Er det fare for en hudtest?

I noen ekstremt allergiske pasienter som har alvorlige reaksjoner kalt anafylaktiske reaksjoner, huden testing kan ikke brukes fordi det kunne fremkalle en farlig reaksjon. Skin testing kan heller ikke gjøres på pasienter med omfattende eksem.

Hva gjøres hvis en hudtest ikke kan gjøres?

For disse pasientene en lege kan bruke spesielle blodprøver, som RAST og ELISA. Disse testene måler tilstedeværelsen av bestemte typer IgE i blodet.

Disse testene kan koste mer enn huden tester, og resultater er ikke tilgjengelig umiddelbart. Som med hud testing, positiv RAST og ELISA tester ikke av seg selv nødvendigvis gjør det endelige diagnosen.