Medisin


Komplikasjoner av Thalassemias

Bedre behandlinger nå tillate folk som har moderat og alvorlig thalassemias å leve mye lenger. Som følge av, disse menneskene må takle komplikasjoner ved sykdommen som oppstår over tid.

Hjerte-og leversykdom

Regelmessige blodoverføringer er en standard behandling for thalassemias. Som følge av, jern kan bygge opp i blodet. Dette kan skade organer og vev, spesielt hjerte og lever.

Hjertesykdom forårsaket av jern overbelastning er den viktigste dødsårsak hos personer som har thalassemias. Hjertesykdom inkluderer hjertesvikt, arytmier (uregelmessig hjerteslag), og hjerteinfarkt.

Infeksjon

Blant personer som har thalassemias, infeksjoner er en viktig årsak til sykdom og den nest hyppigste dødsårsaken. Folk som har hatt sine spleens fjernet er i enda høyere risiko, fordi de ikke lenger har denne infeksjonen, bekjempelse orgel.

Osteoporose

Mange som har thalassemias har bein problemer, inkludert osteoporose (OS-te-of-a-RO-sis). Dette er en tilstand der knokler er svake og sprø og bryte lett.